Over ons

Meer over ons te weten komen?

Ashani
Gijs
Hiwan

Transvaalkwartier, Den Haag

Transvaalkwartier, gelegen in het stadsdeel Centrum van Den Haag is een diverse wijk die de
afgelopen periode een flinke ontwikkeling doorgemaakt heeft. Uit de statistieken van dit
stadsdeel blijkt dat er 16.262 bewoners geregistreerd zijn. Het vermoeden is dat dit
aantal in de praktijk hoger zal liggen; er zijn diverse signalen die er op duiden dat woningen
gedeeld worden, maar deze bewoners niet – of niet altijd – geregistreerd worden. Het vermoeden wordt versterkt door het toenemende aantal arbeidsmigraten dat zich in dit stadsdeel huisvest.

De diversiteit in de wijk is zichtbaar op verschillende gebieden. De afgelopen periode is
gesignaleerd dat met name op sociaaleconomisch gebied er een grote uitdaging ligt. Het
inkomen-, opleidingsniveau en de wijze waarop werkgelegenheid geboden en ingevuld
wordt wijkt af van de norm. Daarnaast zijn er als gevolg van etnische-, culturele en
taaldiversiteit, barrières om goed gebruik te maken van sociale voorzieningen. Terwijl deze
voorzieningen voor een groep die niet- of minder zelfredzaam is, juist uitkomst moet bieden.

Gemeente Den Haag heeft ons verzocht om de problematiek op het gebied
‘Wonen’ nader te onderzoeken. De huidige initiatieven, stichtingen en sociale voorzieningen bieden al veel hulp. Woonfervent spant zich graag in om hen te ondersteunen, de eerstelijns vragen op het gebied van ‘wonen’ en ‘leefbaarheid’ op te
vangen. Daarnaast maken wij inzichtelijk welke misstanden er op het gebied van huur zijn. Tot slot zien wij het als onze taak om de belemmering tot het vragen van hulp bij sociale voorzieningen in kaart te brengen en hier aanbevelingen in te geven wat kan leiden tot een concrete communicatiestrategie en aanpak van deze problematiek.

Wij zijn wekelijks bij het LOKAAL informatiepunt aanwezig voor spreekuren. Tijdens deze spreekuren kunnen allerhande vragen gesteld worden die betrekking hebben op ‘Wonen’. Daarnaast zijn onze medewerkers ook wisselend in de wijk aanwezig.

Delen

Over ons

Meer over ons te weten komen?

Ashani
Gijs
Hiwan